top of page

Biologijos kursai

Biologija – dinamiškas mokslas, reikalingas daugelyje tiksliųjų studijų programų. Kiekvienas tikslingai besimokantis mokinys privalo kuo anksčiau galvoti apie biologijos brandos egzaminus. O kad biologija netaptų tik informacijos įsiminimu – siūlome biologijos kursų pasirinkimą skirtingo amžiaus ir skirtingų žinių turintiems vaikams, kurie nori pamilti šį mokslą.

11-12 (3-4 gimnazijos) klasių mokiniams

  • Kartu ruošiamės valstybiniam brandos egzaminui.

  • Įsigiliname į smulkmenas.

  • Naikiname žinių spragas.

11-12 (3-4 gimnazijos klasių) mokiniams svarbiausia pasiruošti brandos egzaminams, tad daugiausia gilinamasi  į temas, kurios dažniausiai būna egzaminuose. Orientuojamasi į atskirus užduočių tipus, bandoma suprasti smulkmenas, formuoti atsakymus pagal biologijos egzamino  programos reikalavimus. Siekiant profesionalumo - įvertinamos mokinių žinios. Pagal turimas žinias mokiniai išskirstomi į mažas grupes, kuriose jie mokosi, tikslingai ruošiasi egzaminams. Šis kursas – puikus pasirinkimas tiems, kurie planuoja studijas gamtos mokslų, medicinos srityse.

Baigusiems anksčiau mokyklą

Ne visi stoja iš karto baigę mokyklą. Dalis baigę vieną aukštąją mokyklą nori įgyti ir antrą specialybę. Norint įstoti, reikalingas biologijos valstybinis egzaminas. Žinios yra pamirštos arba studijavo su biologija nesusijusius mokslus. Gamtos mokykloje, lankydami šį kursą supažindinami su valstybinio biologijos egzamino programa, ją analizuoja.  Įgyja biologijos pagrindus, gilina žinias ir taiko išmoktą medžiagą atlikdami praktines užduotis. Paruošiami biologijos valstybiniam egzaminui.

9-10 (1-2 gimnazijos) klasių mokiniams

9-10 (1-2 gimnazijos) klasių mokiniams biologijos kursai yra orientuoti į praktinius dalykus, tad mokymų metu gilinasi į teoriją, kuri pritaikoma ir išbandoma praktiškai. Taip skatinamas racionalumas, logika, padedama paprasčiau įsiminti informaciją, perprasti ją. Padedama ne tik įgauti kompetencijų, tačiau ir pasirinkti, kuris gamtos mokslas labiausiai domina, tikslingai įvertinti galimas studijų programas, pradėti galvoti apie brados egzaminus. Kursų metu mokomasi įvertinti, analizuoti bei pateikti racionalias išvadas.

8 klasių moksleiviams

8 klasės biologijos kursas yra orientuotas į stojamuosius, kuriuos reikia išlaikyti norint įstoti į gimnaziją. Kuo anksčiau mokinys pradeda domėtis biologija – tuo paprasčiau įsiminti visą informaciją, kuri reikalinga egzaminų arba studijų metu. Taip pat 8 klasės moksleiviai dažnai konsultuojami siekiant pagerinti jų pažymius, pagilinti biologijos žinias ir taip užtikrinti įstojimą į norimą gimnaziją.

bottom of page