top of page

Į Gamtos mokyklą vaikai kviečiami įgyti daugiau nei biologijos žinių


Čia jie mokosi savarankiškai surasti informaciją ir ją pritaikyti. Kviečiu atvykti mokinius su tėvais į mokyklą diskusijai apie šiuolaikinio mokymo svarbą vaikų ateities planams.

Per 27 metus mokykloje teko matyti skirtingus kartų poreikius. Didžiausius pasikeitimus pastebėjau per paskutinius kelerius metus. Naujoji Z karta pasižymi išradingumu ir gebėjimu surasti informaciją. Išsiplėtus informacinėms technologijoms atsirado daug įvairių informacijos šaltinių, kuriais mokiniai naudojasi. Bet iškyla klausimas, ar jie geba tikslingai surasti REIKIAMĄ informaciją ir panaudoti tam tikroje situacijoje ar veikloje?

Su šiuo reiškiniu sutinka edukologijos specialistas Eric Jensen, kuris yra pasakęs: “Nauja mūsų laikų „valiuta“ – tai ne gamybinis meistriškumas, o informacija ir mokėjimas kaip reikiant ja pasinaudoti. Žmonės, kuriems tikrai sekasi, žino, kas vyksta aplinkui, ir turi žinių, laiduojančių veiklos sėkmingumą.“

Dauguma mokinių informacijos šaltiniais naudojasi puikiai, bet pačios esmės neranda, nemoka jau žinomus dalykus sieti su nauja medžiaga. Gamtos mokykloje mokiniai įgytas įvairių mokomųjų dalykų žinias taiko mokantis biologijos. Ši disciplina neatsiejama nuo fizikos, chemijos, matematikos, informacinių technologijų ir lietuvių kalbos. Mokomieji dalykai tarpusavyje glaudžiai susiję. Atliekant įvairius skaičiavimus, apibendrinant ar pateikiant statistinę analizę, mokiniai tobulina kalbos įgūdžius, mokosi taisyklingai vartoti mokslinius terminus ir sąvokas, diskutuoti ir pagrįsti savo nuomonę.


Comentários


bottom of page