top of page

Kodėl svarbi aiški struktūra?


Norint išmokinti ir išmokti labai svarbu aiški struktūra. Mokytojui svarbu suformuluoti mokiniams uždavinius ir aptarti kaip juos pasiekti.

Kad informacija patektų į ilgalaikę atmintį, ji turi būti sudėliota trumpalaikėje atmintyje. Naujos informacijos struktūrizavimo procesas užima daug laiko. Mokiniai atsimena, kai supranta, ką turi išmokti? Jei mokiniui nauja informacija pateikiama labai greitai, ne visi geba gerai ją apdoroti. Norimo rezultato sėkmė:

  • aiškiai pateiktas pamoko planas

  • pagrindinių sąvokų ir procesų santrauka

  • aktyvaus mokymo užduotys

  • išsami klaidų analizė


Comments


bottom of page