top of page

Kokios yra gyvosios gamtos karalystės?


Ar žinote, kad gyvūnų karalystei priklauso daugiausia organizmų rūšių, bet individų daugiausia yra Monerų karalystėje. Šiai karalystei priklausančios bakterijos yra mažiausi Žemės organizmai: 250 tūkstančių tilptų į vieną mažą taškelį. Populiariausia XX amžiaus klasifikacija gyvas būtybes jungia į taksonus (rangus). Gyvi organizmai jungiami pagal jų bendruosius sandaros, gyvybinės veiklos ypatumus ir žinomus protėvius. 1968m. mokslininkas R.H.Vaitakeris pasiūlė penkių karalysčių klasifikalvimo sistemą. Tai Monerų (kuriai priklauso bakterijos), Protistų, Grybų, Augalų ir Gyvūnų. Norint organizmų sistematinę padėtį nusakyti tiksliau, nurodomi, jų taksonai (rangai). Tai rūšis, gentis, šeima, būrys(eilė), klasė, tipas(skyrius), karalystė. Tiek rūšis, tiek karalystė yra klasifikavimo lygmenys. Karalystė yra aukščiausias klasifikavimo lygmuo, o rūšis – žemiausias.


bottom of page