top of page

Savęs vertinimas svarbi ugdymo proceso dalis


Mokymas ir mokymasis yra komandinis mokinio ir mokytojo darbas. Mokiniai pasirenka studijų stilių ir turinį. Taip pat jie turi prisiimti atsakomybę už savo mokymosi efektyvumą. Mokytojas turi skatinti mokinį aktyviai dalyvauti mokymosi procese. Kai mokytojas padeda per daug mokiniai praranda motyvaciją.

Mokiniui labai svarbu išmokti įvertinti save. Savęs vertinimas – ypač svarbus įgūdis, kurio reikia ir dirbant, ir mokantis. Jis skatina imtis atsakomybės už savo paties tobulėjimą.

Mokiniai niekad nesijaus atsakingi už mokymąsi, jei nebus išmokinti kritiškai žvelgti į savo veiklą. Į klaidas reikėtų žiūrėti, kaip į galimybę pasimokyti.


Comments


bottom of page